Shiba Tsuko

Loyal yojimbo to Isawa Keiko

Description:
Bio:

Shiba Tsuko

Empire of Secrets Fingolfin Fingolfin